Catalogi en brochures aanvragen

Geeft u er de voorkeur aan onze huidige productcatalogus in gedrukte vorm te ontvangen? Geen probleem! Vul het onderstaande formulier in en wij sturen u de gevraagde media gratis toe.

Stuur mij: (Verplicht veld)
Productcatalogus 2019/2020Prijslijst 2020/2021Imagebrochure
G-FITTINGS GmbH verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die door u zijn verstrekt op het formulier om uw verzoek te kunnen verwerken. Zorg ervoor dat u de verplichte velden op het formulier invult. Voor de wettelijke grondslag voor het verwerken van deze noodzakelijke gegevens wordt verwezen naar artikel 6 paragraaf 1 subparagraaf b) van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) waarin de implementatie van precontractuele maatregelen wordt beschreven. Het verwerken met uw toestemming van de door u verstrekte gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 paragraaf 1 subparagraaf f) van de AVG. Hierin wordt gesteld dat de verwerking toegestaan en noodzakelijk is om onze legitieme belangen te beschermen. Ons legitieme belang is om het contact met u en onze klanten te onderhouden, om onze advieskwaliteit te verbeteren en om op eenvoudigere wijze met u in contact te kunnen treden in geval van mogelijke vragen. De verzamelde gegevens zullen door ons uitsluitend worden opgeslagen voor zolang dit nodig wordt geacht om uw aanvraag te verwerken en contact met u op te nemen. Uw gegevens zullen daarna worden verwijderd. Aanvullende mededelingen ten aanzien van gegevensbescherming, met name met betrekking tot uw recht op informatie, correctie, verwijdering, restrictie van verwerking, om bezwaar aan te tekenen of om een klacht in te dienen, kunt u terugvinden in onze verklaring gegevensbescherming.